Følg os på facebook:

Ring os op på telefon:

47 10 03 03

​Send os en mail på:

stigogjesper@mail.dk

Garantiordning

Hvorfor?

Glarmesterlauget har oprettet en garanti- og klageordning, der omfatter alle Glarmesterlaugets medlemmer. 

Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt. 

Det sker ikke ofte - men det sker dog!​

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Glarmesterlauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlaugets.

Garantiordning, hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme og som Glarmesterlauget om nødvendigt vil drage omsorg for bliver efterlevet.

Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav mod en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.​

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.


Alle henvendelser vedrørende Glarmesterlaugets Garantiordning skal ske til:


Glarmesterlauget i Danmark
Gothersgade 160
1123 København K
Telefon 33 13 65 10

Læs mere om garantiordningen på Glarmesterlauget hjemmeside.

Glarmestrene 

Stig & Jesper ApS

Lyshøjvej 3A

3650 Ølstykke​

​CVR: 14729089

www.stigogjesper.dk